ទាញយកកម្មវិធី
google playstore apple appstore

សាររបស់រដ្ឋមន្ត្រី

កំណែទម្រង់ច្បាប់ និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ គឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃអភិបាលកិច្ចល្អ ដែលជាស្នូលនៃយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណក្នុងការលើកស្ទួយយុត្តិធម៌សង្គមនិងការអភិវឌ្ឈ ប្រកបដោយចីរភាព និងសមធម៌។ ចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការកែទម្រង់ច្បាប់ និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ គឺការសម្រេចឱ្យបាននូវប្រព័ន្ធច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មួយដែល អាចជឿទុកចិត្តបាន និងមានស្ថេរភាព សម្រាប់ការលើកស្ទួយការគោរពសិទ្ធិ និងសេចក្តី ថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្ស, ការពង្រឹងគោលការណ៏នីតិរដ្ឋនៅក្នុងលិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរី និងការធានា យុត្តិធម៌សង្គម ព្រមទាំងការបង្កើតបរិយាកាសជឿទុកចិត្តសម្រាប់ទាក់ទាញការវិនិយោគ......


សាររបស់ អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌

ដើម្បីអនុវត្តភារកិច្ចនៃកំណែទម្រង់ច្បាប់ និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ ដែលត្រូបានផ្ទេរមកក្រសួងយុត្តិធម៌ ឱ្យមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ក្រសួងយុត្តិ​​​ធម៌បានរៀ់បចំបង្កើតនូវគណៈកម្មការដឹកនាំការកែតម្រង់ច្បាប់ និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ ដែលដាក់ឱអនុវត្តដោយអនុក្រឹត្យលេខ ៤៩១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៣ ដែលមាន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ជាប្រធាន និងសមាជិក១៦រូបទៀត មកពិស្ងាប័នដែលពាក់ព័ន្ធ...

គេាលការណ៌ណែនាំរបស់ លេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍

  • ការបន្តរៀបចំនិងអនុម័តច្បាប់គោលសំខាន់ៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យតុលាការ
  • បន្តពង្រឹងសមត្ថភាព និងការទទួលខុសត្រូវវិជ្ជាជីវៈចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា
  • រៀបចំ និងដាក់ឱ្យដំណើរការរដ្ឋបាលតុលាការ តាមសាលាជម្រះក្តីគ្រប់ជាន់ ថ្នាក់

យុត្តិសាស្រ្តចតុកោណក្នុងការកំណែទម្រង់ច្បាប់ និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌

  • ផ្សព្វផ្សាយពីគោលការណ៌ និង និតិវិធី នៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌
  • ដឹកនាំកែទម្រង់ច្បាប់ និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ នៅកម្ពុជា
ព័ត៌មានថ្មីៗរបស់លេខាធិការដ្ឋាន
មើលនិងស្វែងរកនូវ ប្រកាសព័ត៌មាន និង ព័ត៌មានថ្មីៗពីគណៈកម្មាធិការដឹកនាំកែទម្រង់ច្បាប់ និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ លេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍

ព័ត៌មានថ្មីៗមើលនិងស្វែងរកនូវ ព័ត៌មានថ្មីៗពីគណៈកម្មាធិការដឹកនាំកែទម្រង់ច្បាប់ និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ លេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍

រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្រើនទៀត...

រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៨

សមាជិក ព្រឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការពិសេសស្តីពីការបង្កើតសភាអាស៊ី នៃមហាសន្និបាតលើកទី៩ សភាតំបន់អាស៊ី (APA) ក្រោមប្រធានបទ “ការជម្រុញសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរត្តរភាព នៅក្នុងតំបន់អាស៊ី

រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៦

សមាជិក សមាជិកាព្រឹទ្ធសភា បានអញ្ជើញចូលរួមសម័យ​ប្រជុំពេញអង្គ​នៃមហា​សន្និ​បាត​​​លើកទី៩ នៃសភា​តំបន់អាស៊ី (APA) ក្រោម​ប្រ​ធានបទ “ការ​ជម្រុញ សន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ​ប្រកប​​ដោយនិរត្តរភាព នៅក្នុងតំបន់អាស៊ី”

ច្បាប់ជាតិ ច្រើនទៀត...
ច្បាប់អន្តរជាតិ ច្រើនទៀត...