ទាញយកកម្មវិធី
google playstore apple appstore
tesco express hair dye human hair without tracks hair extensions uk hair extensions before and after short hair hairdressing equipment list real hair wigs long hairstyles micro link hair extensions baltimore hair extensions uk april lace wigs bad reviews envy hair and beauty alderley edge hair extensions uk protective hairstyles for medium length natural hair best wig vendors 2017 human hair extensions

កម្ពុជា​ផ្ញើសារទៅ​ UN បញ្ជាក់​ពី​ស្ថានការណ៍សិទ្ធិមនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា

កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី៣៦នៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីស ពីថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

ទោះបីទទួលយកឬមិនទទួលយកក៏ដោយ ក្នុងនាមរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយ យើងមានកតព្វកិច្ចត្រូវតែធ្វើការពន្យល់បកស្រាយជូនសហគមអន្តរជាតិ ចំពោះការបំភ្លៃនិងចោទប្រកាន់ដោយអយុត្តិធម៌មកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្ស នីតិរដ្ឋ ប្រជាធិបតេយ្យ និងការអនុវត្តច្បាប់បច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជា ក្នុងគោលដៅថែរក្សាឱ្យបាននូវសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍន៍ និងទប់ស្កាត់នូវការជ្រៀតជ្រែកពីសំណាក់បរទេសមួយចំនួនក្រោមរូបភាពបដិវត្តព័ណ៌ សំដៅឈានទៅរកការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នៅកម្ពុជា។