ទាញយកកម្មវិធី
google playstore apple appstore
tesco express hair dye human hair without tracks hair extensions uk hair extensions before and after short hair hairdressing equipment list real hair wigs long hairstyles micro link hair extensions baltimore hair extensions uk april lace wigs bad reviews envy hair and beauty alderley edge hair extensions uk protective hairstyles for medium length natural hair best wig vendors 2017 human hair extensions

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ ឧបត្ថម្ភថវិកា ចំនួន ៥ លាន រៀល គាំទ្រដល់សកម្មភាពរបស់ប្រតិភូសមាគមនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជា

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ ឧបត្ថម្ភថវិកា ចំនួន ៥ លាន រៀល គាំទ្រដល់សកម្មភាពរបស់ប្រតិភូសមាគមនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជា

ឯកឧត្តម អង្គ វង្ស វឌ្ឍានា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ បានអនុញ្ញាតជូនសមាគមនាវាយុវជនអាស៊ី-អាគ្នេយ៍កម្ពុជា ចូលជួបសម្តែងការគួរសម។ ក្នុងជំនួបនេះដែរ ឯកឧត្តម អង្គ វង្ស វឌ្ឍានា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ ក៏បានឧបត្ថម្ភថវិកា ចំនួន ៥,០០០,០០០ រៀល ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្ត និងគាំទ្រដល់សកម្មភាពរបស់ប្រតិភូសមាគមនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជា ដែលត្រូវទៅចូលរួមកម្មវិធីនាវាយុវជនអាស៊ី-អាគ្នេយ៍ និងជប៉ុន (SSEAYP) លើកទី ៤៤ ឆ្នាំ ២០១៧ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការក្រសួងយុត្តិធម៌ ។